Dinimizde temizliğin önemi

Temizlik, bedenimizin, giysilerimizin, çevremizin, kirden, kalbimizin de kötü duygu ve düşüncelerden arınmasıdır.

Temizlik toplum ve çevre sağlığı açısından çok önemlidir. Bütün dinler, temizliğe büyük önem verir. Multu, huzurlu ve sağlıklı yaşamın devamı için tüm dinler, insanın her yerde ve her zaman temiz olmalarını isterler. Temizlik, Allah’ın bize Hz. Muhammed aracılığıyla verdiği öğütlerin başında gelir. İlk vahiy ” Yaratan Rabbi’nin adıyla oku!” dan sonra ikinci vahiy ” Ey Peygamber! Kalk, insanları uyar, Rabb’ini yücelt, kendini arındır, elbiseni tertemiz tut, Kötü şeyleri terk et.” anlamındadır. Yine Kur’an-ı Kerim’in Tevbe Suresi 108.ayetinde Allah şöyle buyurmuştur “… Allah temizliğe dikkat edenleri sever.”

İnsan bulunduğu, çalıştığı yeri, bedenini, elbisesini, evini, çevresini temiz tutmakla sorumludur.

Müslümanlık ile temizlik arasında nasıl bir ilişki vardır ?

Dış temizliğe önem verdiğimiz kadar iç temizliğimize de önem vermeliyiz. Bunun için; kin, nefret, kıskançlık gibi kötü huylardan vazgeçmelidir. Başkalarının gizli halletini araştırma, dedikodu, iftira gibi davranışlardan uzak durulmalıdır. Ev, okul, yol, sokak, çevre, beden ve giysilerin temiz olması, sağlık, mutluluk ve huzur için gereklidir. Temizlik, her Müslümanın dikkat etmesi gereken en önemli konulardan birisidir. Hz. Muhammed, ” Temizlik imandandır.” Allah temizdir temizliği sever”. ” Temizlik imanın yarısıdır” sözleriyle temizliğin önemini vurgulamıştır.

Pak Temizlik Şirketleri Ev Temizliği
Pak Temizlik Şirketleri